Diensten

 

­

Infratechniek

 

Binnen het brede kader van de infratechniek, richten wij ons op het in kaart brengen en het leggen van leidingen en kabels. WIj hebben hiervoor het juiste materieel en de juiste mensen. Heeft u een project of een vraag die bij ons past? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

 

Grondwerk

 

Ons  grondwerk richt zich op het eerste stadium in een bouw- of herbouwproject. Het bestaat uit het ontgraven en verzetten van grond, het leveren en aanbrengen van grond, grind en zand. Ook het aanbrengen van verhardingen en funderingsmaterialen valt hieronder: alles wat nodig is om een goede ondergrond te verkrijgen.

 

­

Bestrating

 

Wij doen bestratingsprojecten in verschillende vormen van verharding. 

 

Sloopwerk

 

Wij slopen of slechten onroerende goederen zodat de onderliggende grond weer deels- of volledig vrij komt. Wij voeren de gesloopte materialen voor u af.

­